Nguyễn Thị Bích Ngọc

Tên Gia sư: 
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Chuyên nghành: 
sư phạm tiểu học
Thông tin khác: 

1 ) Quê Quán : Đà Nẵng

2 ) Hiện là Sinh viên Sư Phạm ngành Sư phạm Tiểu học, tốt nghiệp vào năm 2018

3 ) Chuyên dạy kèm các em học sinh cấp 1 và luyện chữ

4 )Tính tình vui vẻ, nhẹ nhàng, từ tốn, yêu trẻ con và có kinh nghiệm dạy kèm 4 năm 

Một số gia sư tiêu biểu

Gia sư:
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Gia sư:
Võ Thị Thanh Thúy
Gia sư:
Đoàn Tiến Cương
Gia sư:
Trần Thị Linh
Gia sư:
Thái Nguyên
Gia sư:
Hà Thị Kim Tịnh
Gia sư:
Lê Phạm Khánh Trang
Gia sư:
Hồ Đắc Hạnh Nhân

Hotline: 0905 440 093

© 2016 giasuphuongngoc.com - Design by zone media corporation.