Trần Hứa Thọ Anh

Tôi là Thọ Anh, quản lý của một Trung Tâm Tiếng Anh, qua Trung Tâm Gia Sư Phương Ngọc, tôi đã có được đội ngũ giáo viên tiếng Anh rất tốt về kinh nghiệm và nhiệt huyết với nghề. Tôi rất hài lòng và

 sẽ tiếp tục hợp tác lâu dài với Trung Tâm Gia Sư Phương Ngọc.

Hotline: 0905 440 093

© 2016 giasuphuongngoc.com - Design by zone media corporation.