Hoàng Đức Thiện

Tôi thấy đội ngũ giáo viên do Trung Tâm Gia Sư Phương Ngọc giới thiệu có kinh nghiệm, phương pháp dạy học tốt, giúp con tôi dễ hiểu. Trong thời gian học con tôi tiến bộ rõ.

Tôi cảm ơn Trung Tâm !.

Hotline: 0905 440 093

© 2016 giasuphuongngoc.com - Design by zone media corporation.